Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Puresaffraan.com

Inhoudsopgave:
Artikel 1: Ondernemingsgegevens
Artikel 2: Algemeenheden en definities
Artikel 3: Toepasselijkheid
Artikel 4: Prijzen
Artikel 5: Betaling
Artikel 6: Leveringen
Artikel 7: Klantendienst
Artikel 8: Verzakingsrecht
Artikel 9: Privacyverklaring
Artikel 10: Cookies
Artikel 11: Aansprakelijkheid


Artikel 1: Ondernemingsgegevens
Puresaffraan.com
Elisabethlaan(E) 3
3630 Maasmechelen
Limburg

KBO nr: 0699.405.533
Vestigingseenheidsnummer: 2.260.706.744


Artikel 2: Algemeenheden en definities
De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Puresaffraan.com aan eindgebruikers en dit in België en Nederland. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten. Puresaffraan.com kan ten allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.
Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een “consument”; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.


Artikel 3: Toepasselijkheid
De consument dient de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd vóór het plaatsen van een bestelling.
De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.

Artikel 4: Prijzen
Alle prijzen zijn aangegeven in euro, met taksen en BTW inbegrepen, uitgezonderd de eventuele verzendingskosten en tenzij anders vermeld.
Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen, steeds onder voorbehoud van einde voorraad, onvrijwillige fouten in de titel, omschrijving, prijs en hoeveelheid van het product. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.
De producten blijven onze eigendom tot we de volledige koopsom definitief ontvangen hebben.


Artikel 5: Betaling
Om de koop tot stand te laten komen, moet de klant direct bij bestelling betalen. Hiervoor zijn er verschillende betaalmogelijkheden:
iDeal (enkel Nederland): betalen via online bankieren via een Nederlandse bank. Je hebt hiervoor toegang nodig tot online bankieren.
Bancontact (enkel België): betalen via online bankieren via een Belgische bank. Je hebt hiervoor toegang nodig tot online bankieren.
Vooruit betalen via overschrijving / overboeking: je krijgt na het afrekenen onze bankgegevens om zelf je overschrijving of overboeking uit te voeren.
Al deze betaalmethodes zijn gratis voor onze klanten. De bestelling wordt pas verwerkt na ontvangst van de betaling.


Artikel 6: Leveringen
We verzenden je bestelling zo snel mogelijk.
We kunnen je bestelling sturen naar België en Nederland.
De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat je opgeeft bij het bestellen (thuisadres of ander adres).
De verzending gebeurt op verantwoordelijkheid van de koper. Door het aanvaarden van het pakket, ga je er mee akkoord dat de bestelling in goede orde is aangekomen. Als je pakket met de bestelling beschadigd lijkt, moet je het pakket weigeren en laten terugsturen. De koper weet dat wij niet meer verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de staat van de bestelling zodra het pakket met de bestelling aanvaard is van de transportfirma.
Bij een probleem met de levering van je bestelling contacteer je altijd best onze klantenservice. Wij proberen immers steeds een goede oplossing te vinden voor elk mogelijk probleem met de levering van je bestelling.
De op de website aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en niet als bindende termijn. Wij stellen alles in het werk om de aangegeven levertijd te respecteren. Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. In dat geval zullen wij de eventueel ontvangen betaling binnen de 7 dagen terugbetalen.
Verzendingskosten: er wordt een deelname in verzendingskosten gevraagd. Deze verzendkosten kunnen gratis zijn vanaf een bepaald minimum bestelbedrag, zie ook de informatie op de website.

Voor artikelen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, bevestigt Puresaffraan.com de klant via e-mail de vermoedelijke leveringsdatum.
Voor artikelen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, bevestigt Puresaffraan.com de klant via e-mail de vermoedelijke leveringsdatum van zodra deze gekend is.
De door Puresaffraan.com bevestigde leveringsdata zijn echter niet bindend. Ingeval de leveringsdatum dient te worden gewijzigd, zal Puresaffraan.com onverwijld contact opnemen met de klant via e-mail, om een nieuwe datum voor te stellen.


Artikel 7: Klantendienst
Voor vragen, opmerkingen of informatie voor, tijdens en na het plaatsen van je bestelling kan je onze klantenservice steeds contacteren via info@Puresaffraan.com. Wij verbinden ons ertoe je vraag zo snel en correct mogelijk te beantwoorden.


Artikel 8: Verzakingsrecht
Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Het verzakingsrecht is niet van toepassing op verpakkingen die de consument reeds heeft geopend. Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.
Neem voor de terugzending steeds contact op met Puresaffraan.com via info@Puresaffraan.com. We bezorgen je dan snel en eenvoudig een terugzendformulier. Binnen dezelfde termijn van 14 kalenderdagen dienen de producten in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met de toebehoren te worden teruggestuurd naar Puresaffraan.com.
Binnen de 14 dagen na acceptatie van de terugname zullen wij de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van levering (verzendkosten die vanaf een bepaald bedrag kunnen wegvallen).


Artikel 9: Privacyverklaring
Puresaffraan.com verbindt zich ertoe om de privacy van de klant te waarborgen en te beschermen. Puresaffraan.com beschouwt de door de klant verstrekte gegevens, hierna genoemd “de gegevens”, als vertrouwelijke informatie.
De gegevens omvatten:
– de gegevens die de klant uitdrukkelijk verstrekt, hetzij bij de registratie, hetzij bij het gebruik van de website of bij contact met Puresaffraan.com;
– de gegevens die de klant niet uitdrukkelijk verstrekt maar die automatisch worden verzameld: zijn IP-adres, het browsertype en besturingssysteem van zijn computer, het aantal bezoeken, de bezochte pagina’s, etc.
De gegevens worden enkel verzameld en verwerkt door Puresaffraan.com.

Stopzetten e-mails & nieuwsbrieven
Puresaffraan.com biedt de klant de mogelijkheid om e-mails en nieuwsbrieven te ontvangen met informatie en promoties van Puresaffraan.com. De klant beschikt ten allen tijde over de mogelijkheid om het toezenden van deze e-mails stop te zetten via zijn account.

Nazicht en verbetering
Via zijn account op de website van Puresaffraan.com kan de klant kennis krijgen van zijn gegevens en ze continu online verbeteren of wijzigen.


Artikel 10: Cookies
Puresaffraan.com maakt gebruik van cookies.
Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden geacht voor het gebruik van onze producten. Puresaffraan.com spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op de website op te nemen, maar kan geen garantie leveren dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij behouden ons het recht om om gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzeigen of te verwijderen. Puresaffraan.com kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website.

Bereik ons via whatsapp
1
PureSaffraan