Privacybeleid

Puresaffraan.com verbindt zich ertoe om de privacy van de klant te waarborgen en te beschermen. Puresaffraan.com beschouwt de door de klant verstrekte gegevens, hierna genoemd “de gegevens”, als vertrouwelijke informatie.

De gegevens omvatten:

  • de gegevens die de klant uitdrukkelijk verstrekt, hetzij bij de registratie, hetzij bij het gebruik van de website of bij contact met Puresaffraan.com;
  • de gegevens die de klant niet uitdrukkelijk verstrekt maar die automatisch worden verzameld: zijn IP-adres, het browsertype en besturingssysteem van zijn computer, het aantal bezoeken, de bezochte pagina’s, etc.

De gegevens worden enkel verzameld en verwerkt door Puresaffraan.com.

Stopzetten e-mails & nieuwsbrieven
Puresaffraan.com biedt de klant de mogelijkheid om e-mails en nieuwsbrieven te ontvangen met informatie en promoties van Puresaffraan.com. De klant beschikt ten allen tijde over de mogelijkheid om het toezenden van deze e-mails stop te zetten via zijn account.

Nazicht en verbetering
Via zijn account op de website van Puresaffraan.com kan de klant kennis krijgen van zijn gegevens en ze continu online verbeteren of wijzigen.

 

Bereik ons via whatsapp
1
PureSaffraan